โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประกาศทั่วไป :

  • แจ้งนิสิตใหม่ต้องลงทะเบียนการใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (อัพเดต 5 สิงหาคม 2560) คลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 14 ประจำปี 2560 (อัพเดต 23 มิถุนายน 2560) คลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 14 ปี 2560 (อัพเดต 5 มิถุนายน 2560) คลิกที่นี่
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466