เจ้าหน้าที่โครงการ :
    คุณวรัทยา พุ่มพวง (กลาง) การเรียนการสอน
    คุณแสนรัก สู้ทุกทิศ (จ๊อย) การเงิน-บัญชี
    คุณจรัสศรี คุ้มด้วง (เปี๊ยก) บริการทั่วไป

ติดต่อโครงการ :
    โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่โครงการ :
    ห้อง 9302 ชั้น 3 อาคาร 9 (อาคารบุญสม สุวชิรัตน์) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
    โทรศัพท์ 027970999 กด 4 ต่อ 1358 หรือ 1363
    โทรศัพท์สายตรง/โทรสาร 025613466
    Website  : www.pe.eng.ku.ac.th / E-mail : fengpnp@ku.ac.th

Contact us :
    Master of Engineering in Infrastructure Engineering and Management
    Department of Civil Engineering
    Faculty of Engineering, Kasetsart University

Address  :
    9302 Room, 3rd Floor , 9th Building,
    50 Ngam wong wan Rd. Lardyao. JatuJak. Bangkok. Postcode 10900 THAILAND.
    Tel. +6627970999 Press 4 Press #1358 ,#1363
    Direct Line and Fax. +6625613466

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
แผนที่ตั้งโครงการฯ
คลิกที่นี่
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ