โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประกาศทั่วไป :
  • รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 15 ประจำปี 2561  ตั้งแต่วันนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2561 18 พฤษภาคม 2561 (ขยายเวลา)
  • สอบถาม รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อ คุณกลาง Tel. 098-539-3656 Line id : 0985393656
  • 02-561-3466 สายตรงโครงการฯ
  • สมัคร online เท่านั้น  เริ่มกรอกใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2561 เป็นต้นไป กรอกใบสมัครคลิกที่นี่โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
Visiter :